Behandelinformatie

Voor alle behandelingen maakt u vooraf een afspraak bij de assistente.

Bloeddruk meten: 
Alleen een bloeddrukmeting zegt nog niet zoveel. Vandaar dat wij een hart-en vaatspreekuur hebben. Deze spreekuren worden gedaan door hiervoor speciaal opgeleide assistenten en praktijkondersteuners.
Hiervoor wordt u verzocht om van tevoren bloed te laten prikken en een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst neemt u mee naar uw afspraak.
Tijdens de afspraak worden de bloeduitslagen en de vragenlijst besproken. Verder wordt de bloeddruk aan beide armen 3 x gemeten. Uw lengte, gewicht en buikomvang wordt opgemeten. Daarna zal de assistente of praktijkondersteuner u kunnen vertellen wat uw risico is op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte en u eventueel adviezen geven hoe u uw risico kan verlagen.
Alle consulten tijdens dit spreekuur worden met uw huisarts besproken.

Voor wie is dit spreekuur?
Voor alle mensen die al behandeld worden voor hoge bloeddruk of hoog cholesterol.
Voor alle mensen die al bekend zijn met een hart- en vaatziekte.
Voor alle mensen waarvan ouders, broers of zussen bekend zijn met een hart- en vaatziekte.

24-uurs Bloeddruk meten: 
De 24-uurs bloeddruk meter geeft de gemeten bloeddruk weer gedurende 24 uur. Overdag is de meting om het  half uur en gedurende de nacht ieder uur. Hierbij worden twee afspraken gepland. De eerste, om de meter aan te leggen. Een tweede, de volgende dag, voor het uitlezen van de meter. De assistente zal vervolgens verder met u afspreken wanneer u de uitslag kunt horen.

CRP meting
Wanneer u zich niet lekker voelt, keelpijn heeft of erg moet hoesten, kan de assistente uw CRP meten. Dit is een bloedonderzoek door middel van een vingerprik, waarbij gekeken wordt naar een ontstekingswaarde. Wanneer deze hoog is, zal de assistente met de huisarts overleggen of antibiotica noodzakelijk is.
Bij een lage CRP wordt uw aandoening veroorzaakt door een virus en heeft antibiotica geen zin.
CRP-meting geeft ons meer informatie dan het beluisteren van de longen of het bekijken van de keel.

Oren uitspuiten:
Bij verstopte oren kunnen deze worden uitgespoten. Begin drie dagen van te voren met het druppelen van beide oren met olie (bijvoorbeeld olijf- of slaolie). Tijdens het oren uitspuiten wordt gebruik gemaakt van een apparaat  dat met een pulserende waterstraal de verstopping eruit spuit. 

Wratten aanstippen:
Met behulp van stikstof wordt de wrat aangestipt. Het aanstippen zal resulteren in een blaar, mogelijk een bloedblaar. Deze mag niet kapot geprikt worden. Onder de blaar zal zich nieuwe huid vormen. De blaar zal vanzelf eraf gaan, waarmee de wrat ook zal verdwijnen. Bij hardnekkige wratten kan het mogelijk zijn dat een vervolg behandeling nodig is.

Urinetest:
Er kan een urine test gedaan worden voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of er een blaasontsteking is of om een zwangerschap vast te stellen. Voor een urinetest kunt u het beste ochtend urine inleveren. Urinepotjes zijn aan de balie te krijgen.  Aan de balie kunt u een formulier invullen en voor 10.00 uur inleveren in het urinekastje. Voor de uitslag kunt u na 14.00 uur bellen met de assistente.  

Uitstrijk maken:
Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgen de vrouwen een oproep via de huisarts. De assistente zal deze uitstrijk maken. 

Wondbehandeling:
Bij de assistente kunt u terecht voor het verzorgen van diverse wonden. Deze zullen in overleg met de huisarts worden verbonden. Indien nodig wordt er een tetanus injectie toegediend.

Hechtingen verwijderen:
Hechtingen kunnen door de assistente verwijderd worden, ongeacht om welk type hechting het gaat.

Glucose meten:
Indien nodig kunt u bij de assistente terecht voor het meten van de (nuchtere) bloedsuiker. Dit wordt met behulp van een vingerprik gedaan. Voor een nuchtere bloedsuikerwaarde mag u niet gegeten hebben na 12 uur 's nachts. Wel mag u een klein beetje water gebruiken om uw medicatie in te nemen.

Tapen:
Voor het tapen van de enkel kunt u terecht bij de assistente. Zij zal alleen op advies van de huisarts tapen.

Compressiebehandeling:
Bij toegenomen vocht in de benen zal de assistente de benen compressief zwachtelen.  Door de druk van de zwachtels zal het vocht weer uit de benen trekken.

Vaccinatie:
Jaarlijks is er uiteraard de griepvaccinatie. Hiervoor worden de patiënten die binnen de doelgroep vallen uitgenodigd. Verder kan men terecht voor reizigersvaccinatie. Voor verdere uitleg zie onder reizigersvaccinatie.

Injecties:
U kunt bij de assistente terecht voor het zetten van diverse soorten injecties.

ECG:
Voor het maken van een elektrocardiogram kunt u bij de assistente terecht. Met behulp van elektroden op diverse plaatsen (pols, enkel en borst) kan het ritme van het hart afgelezen worden. Het aanvragen van een ECG gaat alleen na overleg met de huisarts.

Holter:
Naast een ECG in de praktijk is het ook mogelijk om een ECG thuis te laten registreren. Door middel van een apparaat dat door de assistente bij u aangelegd wordt, kan bij een ‘onwel’ wording op dat moment een registratie gedaan worden. Deze belt de u zelf door. De huisarts krijgt via een centrale hiervan bericht en kan indien nodig hulp bieden.

Medical Taping:
Met behulp van Curetape kunnen diverse (pijn)klachten worden behandeld. Waaronder pijn bij tennisellebogen, schouders, knieën, rugklachten, maar ook menstruatieklachten.