Huisregels

Huisregels

U bent van harte welkom bij EMC de Raad. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels. Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Wij doen onze uiterst best om respectvol met elkaar en onze patiënten om te gaan. Wij verlangen dat ook van u. We werken met veel plezier en bieden u een veilige werkvloer.

Gelukkig hebben wij zelden te maken met agressie of geweld!

Dat komt ook door duidelijke huisregels:

  • We staan geen geweld toe, op geen enkele manier! Met geweld bedoelen we ook iemand afschrikken, lastig vallen, bang maken, bedreigen of afpersen.
  • We staan geen discriminatie toe. Met discriminatie bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  • We staan geen ongewenste intimiteiten toe. We accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag van seksuele aard waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
  • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Eventuele kosten brengen we altijd bij de dader in rekening.
  • Gebruik van alcohol en drugs zijn in ons centrum verboden. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw worden geweigerd.
  • We accepteren geen wapens in het gebouw. Wapens overhandigen wij aan de politie. U kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.

Huisartsen en medewerkers.

 


16-12-2016