Afspraak huisarts

Voor een afspraak bij de huisarts plannen wij 10 minuten.

Meestal is dit voldoende om 1 onderwerp goed te bespreken.

Indien u met meerdere personen wilt komen voor een consult, dient u voor iedere persoon afzonderlijk een afspraak te maken.

Als u meerdere vragen te bespreken heeft of een langer gesprek wenst, kan de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Er wordt dan 20 minuten voor u gereserveerd.


Wanneer u belt voor een afspraak bij uw huisarts, zal de assistente u allerlei vragen gaan stellen.

Alle assistenten van EMC De Raad zijn geschoold tot het triageren (uitvragen) van uw hulpvraag. Naast de reguliere opleiding, hebben zij allen nog extra cursussen gedaan om dit goed te kunnen doen.

Maar waarom doen zij dit?
Hier zijn een aantal redenen voor:
1. Dit doen zij om te kunnen inschatten op welke termijn u door wie gezien moet worden. U hoeft namelijk niet altijd naar uw huisarts voor een klacht. Soms bent u beter geholpen op het spreekuur van de assistente, praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

2. Ook moeten zij de spoed van een klacht kunnen inschatten. Sommige mensen bellen met het idee dat iets kan wachten, terwijl na triage blijkt dat iemand met spoed gezien moet worden.

3. De assistente moet ook inschatten hoeveel tijd u nodig heeft. Dit om ervoor te zorgen dat de agenda's van de huisartsen op een goede manier gevuld zijn en u genoeg tijd heeft om uw vragen te bespreken.

Alle assistenten hebben beroepsgeheim. Zij mogen datgene wat u verteld verder met niemand bespreken, behalve uw eigen huisarts.